• TẬP THỂ GIÁO VIÊN KHOA CƠ KHÍ

4. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC NGÀNH HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

Print
Written by Khoa Cơ khí

- NGÀNH CẮT GỌT KIM LOẠI. Vui lòng download tại đây

- NGÀNH HÀN. Vui lòng download tại đây

- NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ. Vui lòng download tại đây

- NGÀNH NGUỘI SỮA CHỮA. Vui lòng download tại đây

 

3. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC NGÀNH HỆ CAO ĐẲNG NGHÊ

Print
Written by Khoa Cơ khí

- NGÀNH CẮT GỌT KIM LOẠI. Vui lòng download tại đây

- NGÀNH HÀN. Vui lòng download tại đây

- NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ. Vui lòng download tại đây

2. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC NGÀNH HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Print
Written by Khoa Cơ khí

- NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀN. Vui lòng download tại đây

- NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ. Vui lòng download tại đây

- NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ. Vui lòng download tại đây

1. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC NGÀNH HỆ CAO ĐẲNG TÍN CHỈ

Print
Written by Khoa Cơ khí

- NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ. Vui lòng download tại đây

- NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY. Vui lòng download tại đây

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator