• TẬP THỂ GIÁO VIÊN KHOA CƠ KHÍ

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIA CÔNG CAD/CAM/CNC-TIC

Print
Written by Khoa Cơ khí

Trung tâm gia công CAD/CAM/CNC -TIC được thành lập  ngày 18 tháng 11 năm 2013 theo quyết định số 769/QĐ-CĐCN-TCHC.

 1. NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG

- Đào tạo cấp chứng chỉ các chương trình sau:

a) AutoCAD 2D và 3D

b) Inventor cơ bản và nâng cao

c) SolidWorks cơ bản và nâng cao

d) Pro-E cơ bản và nâng cao

e) MasterCAM cho Phay CNC và Tiện CNC (MaterCAM MILL and Lathe)

f) TopSolid

g) Lập trình và gia công Phay CNC cơ bản và nâng cao

h) Lập trình và gia công Tiện CNC cơ bản và nâng cao

- Nhận các hợp đồng gia công sản xuất với các cá nhân, tổ chức bên ngoài Nhà Trường.

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY

+ Giám đốc trung tâm: TS. Phạm Hữu Lộc

+ Phó giám đốc trung tâm: Ths. Phạm Quốc Lợi

+ Kế toán, thư ký: Hoàng Anh Thư

+ Các giảng viên tham gia giảng dạy: Danh sách các thành viên tham gia giảng dạy như sau:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ đào tạo

Nơi công tác

1

Phạm Hữu Lộc

1980

Tiến sĩ

Khoa cơ khí

2

Lê Xuân Thạch

1980

Tiến sĩ

Khoa cơ khí

3

Phạm Quốc Lợi

1980

Thạc sỹ

Khoa cơ khí

4

Nguyễn Ngọc Cường

1984

Thạc sỹ

Khoa cơ khí

5

Bùi Mạnh Tuấn

1977

Nghiên cứu sinh

Khoa cơ khí

6

Đào Quốc Khánh

1973

Thạc sỹ

Khoa cơ khí

7

Đoàn Kim Sương

1981

Thạc sỹ

Khoa cơ khí

8

Hồ Viết Hưng

1985

Thạc sỹ

Khoa cơ khí

9

Phạm Tiến Dũng

1985

Học viên cao học

Khoa cơ khí

10

Đặng Đức Quang

1984

Học viên cao học

Khoa cơ khí

 

3. CÁC KHÓA HỌC

TT

KHÓA HỌC

GIÁO TRÌNH

THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

GHI CHÚ

1

AutoCAD 2D

AutoCAD 2D

45 tiết

(1.5 tháng)

350.000đ

25-30 HV/lớp

2

AutoCAD 3D

AutoCAD 3D

45 tiết

(1.5 tháng)

400.000đ

25-30 HV/lớp

3

Inventor cơ bản

Inventor cơ bản

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ

25-30 HV/lớp

4

Inventor nâng cao

Inventor nâng cao

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ

25-30 HV/lớp

5

SolidWorks cơ bản

Giáo trình Solidword

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ

25-30 HV/lớp

6 SolidWorks nâng cao Giáo trình Solidword

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ 25-30 HV/lớp

7

 Pro-E cơ bản

Giáo trình Pro-E cơ bản

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ

25÷30 HV/lớp

8

 Pro-E nâng cao

Giáo trình Pro-E nâng cao

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ

25÷30 HV/lớp

9

MasterCAM

Giáo trình masterCAM

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ

25÷30 HV/lớp

10

Lập trình và gia công Phay CNC cơ bản

Giáo trình Phay CNC

60 tiết

(1.5 tháng)

1. 500.000đ

8÷10 HV/lớp

11

Lập trình và gia công Phay CNC nâng cao

Giáo trình Phay CNC

60 tiết

(1.5 tháng)

1. 500.000đ

8÷10 HV/lớp

12

Lập trình và gia công Tiện CNC cơ bản

Giáo trình Tiện CNC

60 tiết

(1.5 tháng)

1. 500.000đ

8÷10 HV/lớp

13

Lập trình và gia công Tiện CNC nâng cao

Giáo trình Tiện CNC

60 tiết

(1.5 tháng)

1. 500.000đ

8÷10 HV/lớp

 

4. THIẾT BỊ TRUNG TÂM

Phòng thực hành CNC

Phòng thực hành CAD/CAM