• TẬP THỂ GIÁO VIÊN KHOA CƠ KHÍ

Thông báo chiêu sinh

Print
Written by Khoa Cơ khí

Trung tâm gia công CAD/CAM/CNC -TIC thông báo chiêu sinh các khóa học sau:

TT

KHÓA HỌC

GIÁO TRÌNH

THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ

GHI CHÚ

1

AutoCAD 2D

AutoCAD 2D

45 tiết

(1.5 tháng)

350.000đ

25-30 HV/lớp

2

 AutoCAD 3D

AutoCAD 3D

45 tiết

(1.5 tháng)

400.000đ

25-30 HV/lớp

3

Inventor cơ bản

Inventor cơ bản

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ

25-30 HV/lớp

4

Inventor nâng cao

Inventor nâng cao

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ

25-30 HV/lớp

5

SolidWorks

cơ bản

 SolidWorks

cơ bản

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ

25-30 HV/lớp

6 SolidWorks nâng cao

 SolidWorks nâng cao

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ 25-30 HV/lớp

7

 Pro-E cơ bản

Pro-E cơ bản

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ

25÷30 HV/lớp

8

 Pro-E nâng cao

 Pro-E nâng cao

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ

25÷30 HV/lớp

9

MasterCAM  cho Phay CNC

MasterCAM cho Phay CNC

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ

25÷30 HV/lớp

10 MasterCAM  cho Tiện CNC MasterCAM cho Tiện CNC

60 tiết

(2 tháng)

500.000đ 25÷30 HV/lớp

11

Lập trình và gia công Phay CNC cơ bản

Giáo trình Phay CNC

60 tiết

(1.5 tháng)

1.500.000đ

8÷10 HV/lớp

12

Lập trình và gia công Phay CNC nâng cao

Giáo trình Phay CNC

60 tiết

(1.5 tháng)

1. 500.000đ

8÷10 HV/lớp

13

Lập trình và gia công Tiện CNC cơ bản

Giáo trình Tiện CNC

60 tiết

(1.5 tháng)

1. 500.000đ

8÷10 HV/lớp

14

Lập trình và gia công Tiện CNC nâng cao

Giáo trình Tiện CNC

60 tiết

(1.5 tháng)

1. 500.000đ

8÷10 HV/lớp

 

Khai giảng 01/4/2017

Mời những học viên đăng kí và có nhu cầu học xin liên hệ:

- Khoa Cơ Khí (Cô Thư )– (thứ 2,3,4,5,6 ), Cơ sở 1 – ĐT 0572.211.766

- Trung tâm CAD/CAM/CNC -TIC, Cơ sở 1 - ĐT 0572.211.766

- Thầy Lợi: 0918-972-440

- Thầy Ngọc Cường: 0168-951-9690

Lịch học:

8h – 20h hàng ngày kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ môn học do Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa chứng nhận.

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator