• TẬP THỂ GIÁO VIÊN KHOA CƠ KHÍ

Thông Tin Tuyển Sinh 2014

Print
Written by Khoa Cơ khí

GIỚI THIỆU CHUNG

            Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (trường Công lập trực thuộc Bộ Công Thương), là trường đào tạo đa ngành, đa nghề, với nhiệm vụ đào tạo các bậc học là: cao đẳng chính quy, trung cấp chuyên nghiệp chính quy, cao đẳng nghề, trung cấp nghề. Từ năm 2009, bậc cao đẳng được đào tạo theo học chế tín chỉ, người học được đăng ký học rút ngắn thời gian hoặc được phép đăng ký học cùng lúc hai chương trình để lấy thêm văn bằng thứ hai. Chương trình đào tạo xây dựng mềm dẻo, giúp người học có cơ hội được học tập liên thông lên các bậc học cao hơn.

Ngoài ra, trường còn liên kết với nhiều trường đại học trong cả nước, tổ chức nhiều loại hình đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học được nâng cao trình độ. Năm 2014, nhà trường tuyển sinh các bậc học sau:

BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - Chỉ tiêu 1.600

Ký hiệu trường (mã tuyển sinh): CCP

1.        TIN HỌC ỨNG DỤNG                                Mã ngành C480202              Khối thi   A, D1

                Sinh viên được đào tạo các kiến thức về các lĩnh vực lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng, thiết kế web, Access, SQL server,…

Tốt nghiệp có thể làm việc ở các công ty thiết kế, kinh doanh phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin, quản lý trang web ở các cơ quan, doanh nghiệp.

2.        KẾ TOÁN                                            Mã ngành C340301               Khối thi   A, A1, D1

Sinh viên được đào tạo các kiến thức về Nguyên lý kế toán, kinh tế vi mô, vĩ mô, nguyên lý thống kê, kế toán tài chính, kế toán quản trị, thuế, kiểm toán,…

Tốt nghiệp có thể làm kế toán ở các công ty, các xí nghiệp, doanh nghiệp hoặc các cơ quan hành chính sự nghiệp.

3.        CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC:     Mã ngành  C510401        Khối thi   A, B

Gồm 03 chuyên ngành:

3.1- Hoá phân tích:

Sinh viên được đào tạo kiến thức về kiểm tra phân tích các chỉ tiêu trong hoá học; phân tích và kiểm tra, xử lý môi trường nước, đất và sản xuất thực phẩm, các sản phẩm hoá học,….

Tốt nghiệp có thể làm việc ở các Sở, Viện, Trung tâm với nhiệm vụkhảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá, thanh tra, xử lý liên quan đến công nghệ hóa học.

3.2- Hoá dầu:

Sinh viên được đào tạokiến thức về hoá học, hoá dầu,như vận hành khai thác các phương tiện chế biến dầu và các khí thiên nhiên.

Tốt nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy, công ty  thuộc lĩnh vực chế biến và kinh doanh các sản phẩm hóa dầu,…

3.3- Công nghệ vật liệu :

Sinh viên được đào tạo các kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành về các loại vật liệu kim loại, vô cơ – ceramic và polyme, kiến thức về hoá học, vật lý và cơ học vật liệu, có thể tiếp cận với các kỹ thuật mới, thích nghi nhanh chóng khi thay đổi đối tượng công nghệ…..

Tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty, nhà máy sản xuất thuộc những lĩnh vực về vật liệu kim loại, vật liệu silicate và polymer …

4.     CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ           Mã ngành C510201        Khối thi   A, A1                               

              Sinh viên được đào tạo các kiến thức về kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy, sửa chữa, sản xuất các máy móc thiết bị, kiến thức về nguội, hàn,…

Tốt nghiệp có thể làm việc tại các C.ty lắp ráp máy, sửa chữa bảo trì máy công - nông - ngư - nghiệp, C.ty chế tạo máy, các nhà máy đóng tàu, …

5.     CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ      Mã ngành C510301     Khối thi   A, A1        

Sinh viên được đào tạo các kiến thức về Thiết kế, sửa chữa, bảo trì, vận hành các thiết bị điện công nghiệp, điện chiếu sáng, thiết kế, tính toán và bố trí được các mạng điện truyền tải,…

Tốt nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy điện, công ty Điện lực, công ty xây lắp điện, nhà máy, xí nghiệp…

6.     CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG                   Mã ngành C510302 Khối thi   A, A1

Sinh viên được đào tạo kiến thức về lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, vận hành và các các thiết bị điện tử công nghiệp và dân dụng, thiết bị truyền thông.

            Tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty chế tạo - sửa chữa - bảo trì thiết bị điện tử, bưu điện, phát thanh, truyền hình,…

7.     CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA               Mã ngành C515902          Khối thi   A, A1

Gồm 02 chuyên ngành : Trắc địa công trình; Đo đạc địa chính

Đào tạo kiến thức nghiên cứu, thiết kế, thi công trong lĩnh vực trắc địa, địa chính, bản đồ

Tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan như: phòng, sở tài nguyên môi trường, các công ty khai thác khoáng sản, công ty tư vấn xây dựng, thủy lợi, thủy điện …

8.      TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG                           Mã ngành C340201         Khối thi   A, D1

Đào tạo các kiến thức về  tín dụng, kế toán ngân hàng, kỹ năng kho quỹ, kỹ năng phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh, thẩm định dự án đầu tư.

Tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí tín dụng, ngân hàng, kho bạc nhà nước, kế toán viên, nhân viên hỗ trợ kiểm toán,…

9.     CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT           Mã ngành C515901          Khối thi   A, A1

Sinh viên được đào tạo các kiến thức trong lĩnh vực địa chất như: tìm kiếm thăm dò khoáng sản, địa chất công trình, công nghệ khai thác mỏ, tuyển khoáng, môi trường,…

Tốt nghiệp có thể làm việc tại các liên đoàn, đoàn địa chất, các công ty, doanh nghiệp khai thác, kinh doanh khoáng sản, công ty tư vấn, khảo sát các công trình xây dựng, thủy điện, thủy lợi,…

10.      CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ    Mã ngành C510303    Khối thi  A, A1

            Sinh viên được đào tạo các kiến thức về thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các loại  thiết bị điều khiển tự động.

Tốt nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp có dây chuyền sản xuất tự động, các công ty sản xuất và chuyển giao công nghệ, kinh doanh thiết bị tự động.

11.     TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH   Mã ngành C480102          Khối thi  A, D1

Sinh viên được đào tạo kiến thức về các lĩnh vực như kiến trúc mạng, cấu hình mạng. phân tích- thiết kế - lắp đặt – quản lý mạng. Triển khai- cài đặt - vận hành mạng máy tính, quản trị hệ thống mạng máy tính phục vụ trong doanh nghiệp.

            Tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty lắp ráp, cài đặt, bảo trì hệ thống mạng, quản trị hệ thống mạng trong cơ quan, …

12.     QUẢN TRỊ KINH DOANH        Mã ngành C340101                   Khối thi  A, A1, D1

Sinh viên được đào tạo kiến thức về quản lý chiến lược, chính sách kinh doanh, quản trị dự án đầu tư, kinh tế đối ngoại, đàm phán thương mại, hội nhập quốc tế.

Tốt nghiệp có thể làm việc tại các phòng kế hoạch sản xuất, nhân sự, marketing, phòng kinh doanh, công ty xuất nhập khẩu.

13.     CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG     Mã ngành C510406       Khối thi  A, B

Gồm 2 chuyên ngành :

              13.1 Quản lý môi trường

            Sinh viên được đào tạo kiến thức về khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân các vấn đề ô nhiễm và rủi ro môi trường bảo vệ khai thác tài nguyên thiên nhiên, đánh giá các dự án sản xuất sạch hơn….

            Tốt nghiệp có thể công tác ở các Sở, cơ quan quản lý môi trường, các chi cục bảo vệ môi trường, các cơ quan tư vấn kỹ thuật quản lý môi trường, các cơ sở sản xuất, các nhà máy, khu công nghiệp…..

              13.2  Xử lý ô nhiễm môi trường

            Sinh viên được đào tạo kiến thức cơ bản về quá trình hóa học, lý học, sinh học trong công nghệ xử lý môi trường, xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nông nghiệp.

            Tốt nghiệp có thể công tác ở các Sở, cơ quan quản lý môi trường, các chi cục bảo vệ môi trường, các cơ quan tư vấn kỹ thuật quản lý môi trường, các cơ sở sản xuất, các nhà máy, khu công nghiệp…..

14.     CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ           Mã ngành C510203     Khối thi  A, A1

Sinh viên được đào tạo các kiến thức: Cảm biến – đo lường; Công nghệ vi xử lý và ứng dụng; Kỹ thuật lập trình PLC; Hệ thống điều khiển số; Điện tử công suất; Roobôt công nghiệp…

Tốt nghiệp có thể làm việc: các công ty tư vấn, thiết kế; các công ty chuyển giao công nghệ, kinh doanh thiết bị điện, hệ thống điện, …

15.     THIẾT KẾ ĐỒ HỌA                                           Mã ngành C210403         Khối thi  A, D1

Sinh viên được đào tạo các kiến thức: sản xuất, thiết kế các sản phẩm đồ họa, quảng cáo, in ấn, xuất bản (ấn phẩm và CD), thiết kế hoạt hình, xử lý ảnh 3D,…

            Tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty quảng cáo, in ấn, xuất bản, các công ty hoạt  động trong các lĩnh vực đồ họa, thiết kế Website, truyền thông đa phương tiện, phim ảnh,…

16.     QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI                                     Mã ngành C850103    Khối thi  A, A1

Sinh viên được đào tạo các kiến thức: sử dụng thành thạo các loại bản đồ địa chính, địa hình, bản đồ nông lâm  nghiệp, các bản  đồ quy hoạch đất đai. Tổng hợp các tài liệu về đo đạc địa chính,…

Tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan như: Sở, phòng tài nguyên môi trường, địa chính xã (phường), huyện,… các công ty hoạt  động trong lĩnh vực đo đạc, quản lý đất đai,…

17.     CÔNG NGHỆ SINH HỌC                          Mã ngànhC420201           Khối thi A, B

Sinh viên được đào tạo những kiến thức cơ bản về sinh học đại cương, di truyền, sinh học chức năng động vật, sinh học phân tử và kỹ thuật gen, vi sinh vật, ứng dụng của vi sinh vật và di truyền học....

Tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí như cán bộ kỹ thuật phòng thí nghiệm, quản lý chất lượng tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, ngư,....

18.     CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM                          Mã ngành C540102           Khối thi  A, B

Sinh viên được đào tạo những kiến thức cơ bản hóa thực phẩm, hóa sinh thực phẩm, dinh dưỡng học, an toàn thực phẩm, kỹ thuật thực phẩm, vi sinh thực phẩm, công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ chế biến rau quả…

Tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí như: kỹ thuật viên, chuyên viên phân tích, kiểm định chất lượng thực phẩm, chuyên viên sản xuất, chế biến thực phẩm và đồ uống….trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm.

19.    CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT            Mã ngành C510206           Khối thi  A, A1

Sinh viên được đào tạo những kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên môn về lạnh, điều hòa không khí, nhiệt điện, năng lượng mới…

Tốt nghiệp có thể làm việc trong các nhà máy thuộc ngành công nghiệp nhẹ, các công ty cơ điện lạnh, các cao ốc văn phòng, nhà hàng khách sạn lớn, các siêu thị…

Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp THPT và tương đương

Ngày thi: Theo lịch thi chung Cao đẳng năm 2014 của Bộ GD&ĐT

BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - Chỉ tiêu: 1.300

Ký hiệu : CT17

                        Tên ngành                                               Mã ngành

1.      Tin học quản lý                                                            01

2.      Kế toán doanh nghiệp                                                 02

3.      Địa chất                                                                         03

4.      Trắc địa – Địa hình - Địa chính                                  04

5.      Điện công nghiệp và Dân dụng                                   05

6.      Công nghệ kỹ thuật điện tử                                        06

7.      Công nghệ kỹ thuật cơ khí                                          07

8.      Hóa phân tích                                                               08

9.      Kế toán – Tin học                                                         09

10.  Hệ thống mạng máy tính                                             10

11.  Hướng dẫn du lịch                                                       11

12.Quản trị kinh doanh                                                  12

13.Công nghệ kỹ thuật ôtô                                            13

14.Công nghệ nhiệt lạnh và điều hòa không khí       14

15.Công nghệ hàn                                                            15

16.Kỹ thuật khai thác mỏ                                              16

17.Hệ thống điện                                                              17

18.Thiết kế thời trang                                                    18

- Hình thức tuyển: Xét tuyển(Dựa vào học bạ lớp 12)

- Thời gian xét tuyển :          +  Đợt 1:20/8/2014

                                               +  Đợt 2: 20/9/2014

- Đối tượng tuyển:Tốt nghiệp THPT, THBT hoặc đã hoàn thành chương trình học lớp 12 (thi trượt tốt nghiệp)

- Lợi ích của người học:Kết thúc khóa học, người học được nhận bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy, được học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học chính quy hoặc vừa làm vừa học ở tất cả các trường đại học trong cả nước; hoặc được giới thiệu việc làm tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 

BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ - Chỉ tiêu: 120

                                    Tên nghề                                   Mã nghề

1.      Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính                  01

2.      Điện công nghiệp                                                       02

3.      Điện tử công nghiệp                                                  03

4.      Công nghệ ô tô                                                          04

5.      Cắt gọt kim loại                                                         05

6.      Hàn                                                                             06

- Thời gian xét tuyển:          + Đợt 1:20/8/2014

                                              + Đợt 2: 20/9/2014

- Đối tượng tuyển:Tốt nghiệp THPT, THBT và tương đương

- Lợi ích của người học:Kết thúc khóa học, người học được nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, được học liên thông lên trình độ đại học; hoặc được giới thiệu việc làm tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

BẬC TRUNG CẤP NGHỀ (Chỉ tiêu: 330)

1.      Điện công nghiệp

2.      Điện tử công nghiệp

3.      Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

4.      Cơ khí nguội chế tạo

5.      Hàn

6.      Cắt gọt kim loại

7.      Khoan thăm dò địa chất

8.      Công nghệ ô tô

9.      Phân tích sản phẩm  lọc dầu

10.Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

11.Kỹ thuật khai thác hầm lò

- Xét tuyển thường xuyên trong năm

- Đối tượng xét tuyển:Từ tốt nghiệp THCS trở lên.

- Lợi ích của người học:Kết thúc khóa học, người học được nhận bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa THPT, được học liên thông lên trình độ cao đẳng nghề, cao đẳng chính quy hoặc trình độ đại học; hoặc được giới thiệu việc làm tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

BẬC SƠ CẤP NGHỀ

Các nghề đào tạo:

-          Hàn

-          Cắt gọt kim loại

-          Điện công nghiệp

-          Lắp đặt điện

-          Khoan thăm dò địa chất

-          Trắc địa – Địa chính

Xét tuyển thường xuyên trong năm

LIÊN THÔNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP –CAO ĐẲNG

            Chỉ tiêu: 750 (Chính qui: 350, vừa làm vừa học: 400)

Các ngành đào tạo: Công nghệ thông tin,  Kế toán, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông, Công nghệ kỹ thuật trắc địa, Công nghệ kỹ thuật địa chất, Quản trị kinh doanh

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp TCCN cùng với nhóm ngành đào tạo.

- Thời gian thi:

+ Đợt 1: tháng 7/2014 (theo lịch thi chung cao đẳng năm 2014 của Bộ GD & ĐT)

+ Đợt 2: tháng 8/2014 (dành riêng cho thí sinh đăng ký dự thi chính quy tốt nghiệp đủ 36 tháng hoặc thí sinh tốt nghiệp dưới 36 tháng đăng ký hệ vừa làm vừa học)

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 

Liên kết với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học Huế, Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Tài nguyên môi trường TPHCM, Đại học Đà Nẵng, đào tạo các trình độ:

1.  Liên kết với Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đào tạo thạc sĩ các ngành:

  • Công nghệ thông tin
  • Cơ khí chế tạo
  • Kỹ thuật hóa học
  • Công nghệ sinh học
  • Kỹ thuật điện

 

2. Liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học (hệ vừa làm vừa học) các ngành:Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Công nghệ hóa học, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Điện kỹ thuật, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật trắc địa – bản đồ, Kỹ thuật địa chất, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý đất đai…

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp TCCN, CĐ chính quy cùng nhóm ngành đào tạo

- Thời gian đào tạo: 18 – 36 tháng

- Văn bằng: Đại học vừa làm vừa học.

3. Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học các ngành: Địa chất, Xây dựng cầu đường, Công tác xã hội…

-     Đối tượng tuyển:Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

-          Thời gian đào tạo:4 – 5 năm

-    Văn bằng: Đại học vừa làm vừa học

- Hồ sơ thi tuyển:theo mẫu có bán tại trường.

4. Đào tạo Đại học từ xa các ngành: Tiếng Anh bằng 2, Kế toán, Luật.

 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Mọi chi tiết liên quan đến công tác tuyển sinh, liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa. ĐT: 0573 838 241. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc tham khảo tại Wedsite: www.tic.edu.vn, www.tuyensinh.tic.edu.vn

 

 

TRUYỀN THỐNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

+ Là trường cao đẳng công lập trực thuộc Bộ Công Thương với bề dày lịch sử hơn 35 năm xây dựng và phát triển.

+ Hơn 300 cán bộ giảng viên 100% đạt chuẩn: 40 tiến sỹ và nghiên cứu sinh, 140 thạc sĩ.

+ Hơn 6000 HSSV đang theo học tại trường.

+ Năm 2011 được nhận “Biểu tượng vàng vì sự nghiệp phát triển nguồn lực Việt Nam”.

+ Dự kiến nâng cấp thành trường Đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân vào năm học 2014-2015.

 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ CƠ HỘI HỌC TẬP

+ Đào tạo theo học chế tín chỉ

+ Đã công khai chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành trường đào tạo.

+ Có thể chuyển đổi ngành học theo nhu cầu và năng lực của người học.

+ Trường đào tạo và liên kết đào tạo đa ngành, đa hệ từ trung cấp đến thạc sỹ với chương trình mền dẻo tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên thông nâng cao trình độ.

+ Thường xuyên mở các chứng chỉ ngắn hạn, các lớp Tiếng Anh, Tiếng Trung,…quốc tế.

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT

+ Có 02 cơ sở đào tạo với diện tích 16.5ha với hàng trăm giảng đường khang trang, thoáng mát.

+ Hệ thống thư viện điện tử được với hàng ngàn đầu  sách phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của HSSV.

+ Nhà trường thường xuyên đầu tư các cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

+ Nhà khách 29 phòng tiện nghi và Ký túc xá với 600 chỗ cho HSSV.

 

QUYỀN LỢI CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa là trường công lập, có bề dày truyền thống và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, là môi trường học tập hiện đại để bạn yên tâm lựa chọn và thực hiện ước mơ trong tương lai. Tham gia học tập tại Trường,người học được hưởng các quyền lợi bản sau:

+ Được chọn và chuyển ngành học phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân;

+ Được giảm 50% tiền ở KTX năm học đầu tiên;

+ Được hưởng mọi quyền lợi về miễn, giảm học phí, hưởng học bổng và các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước.

+ 1.5 tỷ đồng trao tặng học bổng khuyến khích học tập hàng năm.

+ Hàng trăm triệu đồng từ doanh nghiệp hỗ trợ HSSV vượt khó học khá giỏi.

+ Được tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

 

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator