• TẬP THỂ GIÁO VIÊN KHOA CƠ KHÍ

KẾT QUẢ HỘI THI TAY NGHỀ BỘ CÔNG THƯƠNG 2014

Print
Written by Khoa Cơ khí

STT

Họ và tên

Nghề

Cán bộ hướng dẫn

  Kết quả

1

Lê Hoàng Linh

Hàn

Th.s Đào Quốc Khánh

KS. Nguyễn Văn Mùi

Giải 3

2

Nguyễn Thành Tịnh

Thiết kế trên máy tính

( Inventor)

TS. Phạm Hữu Lộc

Khuyến khích

 

 

Mẫu đăng ký đề tài sinh viên

Print
Written by Khoa Cơ khí

Download tại đây

          DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

 

 

STT

Sinh viên

Lớp

Đề tài

GVHD

1

Phan Đình Thi

Phan Hồng Biên

CĐCK34A

Ứng dụng phần mềm Cimco để lập trình và mô phỏng Phay, Tiện CNC.

TS. Phạm Hữu Lộc

     
         
         

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2010-2011

Print
Written by Khoa Cơ khí

 

1

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm SSCNC để lập trình và mô phỏng tiện, phay trên máy CNC

Võ Thành Thân
Lê Văn Thông       

CĐCK31A

Ths.Bùi Mạnh Tuấn

2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CAD-CAM để thiết kế,mô phỏng quá trình gia công khuôn mẫu

Đỗ Anh Xuân 

Nguyễn Văn Quảng

CĐCK31A

Ths.Bùi Mạnh Tuấn

3

Nghiên cứu và thiết kế những chi tiết có biên dạng phức tạp

Nguyễn Tiến Nam
Tơ Văn Dương

CĐCK31A

Ths.Bùi Mạnh Tuấn

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator