• TẬP THỂ GIÁO VIÊN KHOA CƠ KHÍ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ 2 năm học 2014-2015

Print
Written by Khoa Cơ khí

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP KHOA

Đợt 2 năm học 2014 – 2015

Căn cứ vào mức độ nghiên cứu các đề tài NCKH, sáng kiến của các cá nhân tham gia NCKH, Khoa Cơ khí xây dựng kế hoạch xét duyệt các đề tài NCKH như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 01 tháng 02 năm 2015

2. Địa điểm: Phòng 501C3, cơ sở 1, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà.

3. Thành phần tham dự:

            - Hội đồng khoa học cấp khoa;

            - Chủ nhiệm và thành viên của các đề tài NCKH;

             - Các thầy, cô giáo trong khoa.

4. Đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu:

STT

TÊN ĐỀ TÀI

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI

 GIAN

THỰC

HIỆN

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP KHOA

NT/XD

GHI CHÚ

1

Thiết kế và chế tạo đồ gá  mài dao phay trụ răng xoắn

Nguyễn Ngọc Huệ Trần Ngọc Tân

3 tháng

CT: CN. Nguyễn Văn Mùi

PB: Ths. Phạm Quốc lợi

UV: TS. Phạm Hữu Lộc

UV: Nguyễn Văn Khánh

TK: Ths. Nguyễn  Ngọc Cường

Nghiệm thu

Cấp khoa

2

Biên soạn giáo trình vật liệu học

Đào Quốc Khánh

Nguyễn Văn Mùi

 

6 tháng

CT: CN. Nguyễn Văn Mùi

PB. Đào Văn Tuyển

UV: Ths. Nguyễn  Ngọc Cường

UV: CN. Nguyễn Ngọc Huệ

TK: Ths. Nguyễn  Ngọc Cường

Xét duyệt

Cấp trường

3

Thiết kế và gia công giá lắp đặt và khôi phục động cơ Diezel

Phạm Thanh Việt

4 tháng

CT: CN. Nguyễn Văn Mùi

PB: Ths. Phạm Quốc lợi

UV: Đặng Đức Quang

TK: Ths. Nguyễn  Ngọc Cường

Xét duyệt

Cấp khoa

4

Thiết kế và chế tạo mô hình xe tải

Lê Xuân Thạch

Huỳnh Ngọc Khánh

6 tháng

CT: CN. Nguyễn Văn Mùi

PB: Ths. Nguyễn  Ngọc Cường UV: TS. Phạm Hữu Lộc

TK: CN. Hoàng Anh Thư

Xét duyệt

Cấp Trường

5

Ứng dụng CAD-CAM/ CNC chế tạo lòng khuôn đúc

 Sinh viên: CĐCK35A

Hướng dẫn: Ths. Nguyễn Ngọc Cường

3 tháng

CT: CN. Nguyễn Văn Mùi

PB: Ths. Phạm Quốc lợi

PB: Ths. Đào Quốc Khánh

UV: Đặng Đức Quang

TK: CN. Hoàng Anh Thư

Nghiệm thu

Cấp khoa

6

Sử dụng công nghệ CAD/CAM/CNC để chế tạo các sản phẩm 3D

 

Sinh viên: CĐCK35A

Hướng dẫn: Ts. Phạm Hữu Lộc

3 tháng

CT: CN. Nguyễn Văn Mùi

PB: Ths. Phạm Quốc lợi

PB: Ths. Đào Quốc Khánh

UV: Đặng Đức Quang

TK: CN. Hoàng Anh Thư

Xét duyệt

Cấp Trường

 

                                                                                                                                          

                                                                      Phú Yên, ngày 26 tháng 01 năm 2015

                                                                                          Phạm Hữu Lộc

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ 1 năm học 2014-2015

Print
Written by Khoa Cơ khí

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP KHOA

Đợt 1 năm học 2014 – 2015

 

Căn cứ vào mức độ nghiên cứu các đề tài NCKH, sáng kiến của các cá nhân tham gia NCKH, Khoa Cơ khí xây dựng kế hoạch xét duyệt các đề tài NCKH như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 04 tháng  10 năm 2014

2. Địa điểm: Phòng 501C3, cơ sở 1, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà.

3. Thành phần tham dự:

            - Hội đồng khoa học cấp khoa;

            - Chủ nhiệm và thành viên của các đề tài NCKH;

             - Các thầy, cô giáo trong khoa.

4. Đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu:

STT

TÊN ĐỀ TÀI

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI

 GIAN

THỰC

HIỆN

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP KHOA

NT/XD

GHI CHÚ

1

Thiết kế chế tạo Máy cắt phôi hàn

Đào Quốc Khánh

Nguyễn Ngọc Cường

 

CT: CN. Nguyễn Văn Mùi

PB: CN. Nguyễn Văn Mùi

UV: TS. Lê Xuân Thạch

UV: Ths. Phạm Thanh Việt

TK: Ths. Nguyễn  Ngọc Cường

Xét duyệt

Cấp khoa

2

Thiết kế chế tạo bàn ép thủy lực

Huỳnh Ngọc Khánh

 

CT: CN. Nguyễn Văn Mùi

PB. Nguyễn Văn Khánh

UV: Ths. Nguyễn  Ngọc Cường

UV: CN. Nguyễn Ngọc Huệ

TK: Ths. Nguyễn  Ngọc Cường

Xét duyệt

Cấp khoa

3

Thiết kế chế tạo dụng cụ gá kẹp mài dao phay

Nguyễn Ngọc Huệ Trần Ngọc Tân

 

CT: CN. Nguyễn Văn Mùi

PB: Ths. Phạm Quốc lợi

UV: TS. Phạm Hữu Lộc

UV: Đặng Đức Quang

TK: Ths. Nguyễn  Ngọc Cường

Xét duyệt

Cấp khoa

4

Thiết kế, chế tạo mô hình  các cơ cấu phẳng toàn khớp thấp

Đoàn Kim Sương

 

CT: CN. Nguyễn Văn Mùi

PB: Ths. Nguyễn  Ngọc Cường UV: TS. Phạm Hữu Lộc

TK: CN. Hoàng Anh Thư

Xét duyệt

Cấp khoa

5

Báo cáo sáng kiến” Sử dụng tính chất đối xứng để phay CNC bằng phương pháp dời trục tọa độ

Nguyễn Ngọc A

 

CT: CN. Nguyễn Văn Mùi

PB: Ths. Phạm Quốc Lợi

PB: Ths. Đào Quốc Khánh

UV: TS. Phạm Hữu Lộc

TK: CN. Hoàng Anh Thư

Nghiệm thu

 

6

Ứng dụng CAD-CAM/ CNC chế tạo khuôn đúc

 Sinh viên: CĐCK35A

Hướng dẫn: Ths. Nguyễn Ngọc Cường

 

CT: CN. Nguyễn Văn Mùi

PB: TS. Phạm Hữu Lộc

PB: Ths. Đào Quốc Khánh

UV: Đặng Đức Quang

TK: CN. Hoàng Anh Thư

Xét duyệt

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                            Phú Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2014

                                                                                                                                 P. KHOA CƠ KHÍ

 

 

                                                                                                                                   Phạm Hữu Lộc

Nghiên cứu khoa học năm học 2012-2013

Print
Written by Khoa Cơ khí

STT

Nghiên cứu khoa học – Viết báo

Giáo trình/Tạp chí

Số điểm khoa học

I. TS. Phạm Hữu Lộc, số điểm 6; mức tiền thưởng 2.000.000 VNĐ

01

 

Nghiên cứu cải tiến làm tăng độ bóng bề mặt của kính quang học N-BK7 sử dụng quá trình đánh bóng bằng dung dịch hạt mài

Tạp chí Hội nghị khoa học và Công nghệ toàn quốc về cơ khí lần III

2

02

Investigation of Optimal Air-Driving Fluid Jet Polishing Parameters for the Surface Finish of N-BK7 Optical Glass

Journal of Manufacturing Science and Engineering  (SCI)

3

03

Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo

theo học chế tín chỉ

Tham luận hội nghị khoa học cấp trường

1

II. ThS. Lê Xuân Thạch, số điểm 6; mức tiền thưởng 2.000.000 VNĐ

01

Giáo trình Cơ kỹ thuật (Hệ Cao đẳng)

Giáo trình

2

02

Ảnh hưởng của thành phần CH4, góc đánh lửa sớm và tỉ số nén đến tính năng động cơ biogas

Tạp chí Giao thông Vận tải, số 5/2013, pp. 7-13

2

03

So sánh mô hình và thực nghiệm ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến tính năng động cơ biogas

Tạp chí Giao thông Vận tải, số 6/2013, pp. 9,10,42

2

III. Huỳnh Ngọc Khánh, số điểm 1

 

Đề tài: nâng cấp động cơ kia không hoạt động thành động cơ hoạt động bình thương trên giá đỡ cố định

Đề tài cấp khoa

1

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator