• TẬP THỂ GIÁO VIÊN KHOA CƠ KHÍ

Nhân sự khoa Cơ khí

Print
Written by Ban quản trị mạng

KHOA CƠ KHÍ

Điện thoại: 0572 211 766   -   Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tính đến tháng 3 năm 2017, Khoa có 1 thư kí và 21 cán bộ giảng dạy (02 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh, 10 Thạc sĩ, 07 Kỹ sư và cử nhân), tổ chức thành 3 Bộ môn như sau:

  •      Bộ môn Công nghệ Hàn
  •      Bộ môn Công Nghệ Chế Tạo Máy
  •      Bộ môn Cơ Khí Động lực

 

I. LÃNH ĐẠO KHOA

Phụ trách Khoa: TS. Phạm Hữu Lộc

  Điện thoại: 0914 683 684

  Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng Khoa: TS. Lê Xuân Thạch

  Điện thoại: 0914 140 076

  Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư ký Khoa: CN. Hoàng Anh Thư

  Điện thoại: 012 74767879

  Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

II. CÁC BỘ MÔN

Stt

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Email

Ghi chú

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÀN

 

 

1

Đào Quốc Khánh

 

Thạc sĩ

Trưởng BM

d This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên gia Hàn (6G)

2

Bùi Mạnh Tuấn

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu sinh

3

Võ Ngọc Đức

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu sinh

4

Nguyễn Ngọc Cường

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên gia Hàn (6G)

5

Huỳnh Thanh Cường

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Trần Đình Bang

Cử nhân

Giáo viên

  Nghề bậc 7

 

 BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

 

1

Huỳnh Chí Trung

Thạc sĩ

Trưởng BM

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghề bậc 7

2

Phạm Quốc Lợi

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

3

Nguyễn Ngọc Huệ

Kỹ sư

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghề bậc 7

4

Trần Ngọc Tân

Cử nhân

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghề bậc 7

5

Đoàn Kim Sương

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Phạm Hữu Lộc

Tiến sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Hồ Viết Hưng

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8 Đặng Đức Quang Thạc sĩ Giảng viên This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9 Cao Quang Vũ Thạc sĩ Giảng viên This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 Nguyễn Hữu Phúc Cử nhân Giáo viên This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nghề bậc 7

 

BỘ MÔN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

 

1

Lê Xuân Thạch

Tiến

Phó Khoa

Trưởng BM

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Huỳnh Ngọc Khánh

Cử nhân

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghề bậc 7

3

Đào Văn Tuyển

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Phạm Tiến Dũng

Kỹ sư

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học viên cao học

5

Đặng Văn Thương

Kỹ sư

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

III.  CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG DẠY VÀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 

 

Stt

 

Họ và tên

 

Học vị

 

Đơn vị

 

Email

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 


 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator