• TẬP THỂ GIÁO VIÊN KHOA CƠ KHÍ

Đề thi tay nghề Inventor 2008

Print
Written by Khoa Cơ khí

Mô hình Van tiết lưu: Download

Mô hình Ly hợp ma sát: Download

Mô hình Sún bắn ghim: Download

Mô hình Hộp giảm tốc: Download

Mô hình Mâm cặp Chuck: Download

Đề thi tay nghề quốc gia 2010

Print
Written by Khoa Cơ khí

Thi tay nghề CAD-Inventor: Download

Thi tay nghề Hàn: Download

Đề thi tay nghề Bộ công thương 2014

Print
Written by Khoa Cơ khí

Thi nghề CAD- Inventor: Download

Thi Nghề Hàn: Download

Đề thi tay nghề quốc gia 2014

Print
Written by Khoa Cơ khí

Thi Nghề CAD-Inventor: Download

Thi Nghề Hàn: Download

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator