• TẬP THỂ GIÁO VIÊN KHOA CƠ KHÍ

Thông báo nộp sổ Đoàn các lớp TCN khóa 33

Print
Written by Khoa Cơ khí

Bí thư Chi đoàn các lớp Trung cấp nghề khóa 33 nhận xét vào sổ Đoàn cho các Đoàn viên thuộc Chi đoàn mình và nộp về VP Khoa Cơ khí trước khi nghỉ Tết để LCĐ Khoa hoàn thành hồ sơ Đoàn cho Đoàn viên trước khi  tốt nghiệp.

MAU BAO CAO DAI HOI CHI DOAN

Print
Written by Khoa Cơ khí

Xem tai day

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator